Direct contact? Bel 085 - 4018444 of mail naar informatie@meritmedia.nl

U bent hier

Privacyverklaring

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Merit Media B.V. In dit document wordt beschreven hoe je persoonsgegevens worden verwerkt door Merit Media B.V. In deze privacyverklaring lees je hoe je persoonsgegevens worden verzameld en wat we ermee doen. Er wordt uitgelegd waar je gegevens worden opgeslagen en voor welk doeleinde. Daarnaast leggen we uit wat je rechten zijn met betrekking tot je gegevens en hoe je die rechten kunt uitoefenen. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd naar aanleiding van veranderende wetgeving. We adviseren je daarom om de verklaring met enige regelmaat opnieuw te raadplegen. Als je vragen hebt of wilt weten welke informatie we van je hebben, neem je contact op met Merit Media B.V.

Doel van de gegevens
Merit Media B.V. verzamelt persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die hieronder worden uitgelegd.

1. Nieuwsbrieven verzenden
Merit Media B.V. verzendt nieuwsbrieven per e-mail. Deze nieuwsbrieven hebben een commercieel doel, maar zijn ook bedoeld voor het delen van kennis. Je naam en adres worden verzameld via formulieren op onze websites. Je kunt ook mondeling worden gevraagd om je aan te melden.

2. Contact opnemen
We verzamelen je gegevens wanneer je Merit Media B.V. benadert via de website. Je wordt echter alleen gevraagd om de informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het uitbrengen van een offerte of leveren van een dienst, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en een beschrijving van de werkzaamheden.

3. Analytics
Op de website van Merit Media B.V. worden je gegevens verzameld om de website te verbeteren. Dit doen we met Google Analytics. De verzamelde gegevens zijn anoniem en niet gekoppeld aan je persoonsgegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de tijd die je op de website besteedt of de pagina’s die je vaak bekijkt. Alle gegevens worden alleen verwerkt na jouw expliciete toestemming, of voor het uitvoeren van een overeenkomst die we hebben gesloten, of omdat de verwerking ervan noodzakelijk is om je in contact te brengen met potentiële klanten en/of onderaannemers.

Ontvangers
De gegevens die Merit Media B.V. ontvangt en verwerkt, worden beheerd door:

TransIP
De e-mail van Merit Media B.V. wordt gehost bij TransIP. Wanneer je contact met ons opneemt via e-mail of een van de formulieren op de site, worden de e-mails opgeslagen op de servers van TransIP. De website en back-ups daarvan worden ook gehost bij D-Media. Informatie die je invult op de website van Merit Media B.V. wordt opgeslagen op de servers van D-Media.

Bewaarperiode
Je gegevens worden enige tijd bewaard door Merit Media B.V., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we verplicht zijn je gegevens te bewaren als gevolg van wettelijke voorschriften.

1. Nieuwsbrieven verzenden
Je e-mailadres en (eventueel) je voornaam worden opgeslagen in TAN. De bewaarperiode voor je gegevens is onbeperkt. Je kunt je op ieder moment afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar informatie@meritmedia.nl.

2. Contact opnemen
Op het moment dat je via e-mail contact opneemt met Merit Media B.V. worden de door jou verzonden gegevens, zoals je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

3. Analytics
De gegevens die Analytics verzamelt op de website zijn anoniem en niet gekoppeld aan je naam, bedrijf of e-mailadres. De gegevens in Google Analytics worden 24 maanden bewaard.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin bepaalde informatie wordt opgeslagen, zodat jij die niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen op de site. Daarmee kunnen we ook zien of je onze site nog een keer bezoekt. Wanneer je de site de eerste keer bezoekt, verschijnt er een melding met een uitleg over cookies en vragen we je om akkoord te gaan met het gebruik ervan.

Beveiliging
Er worden geen fysieke kopieën van je persoonsgegevens gemaakt. Je gegevens worden uitsluitend beheerd in de hierboven genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die je aan Merit Media B.V. verschaft of die worden beheerd door de hierboven genoemde externe partijen, zijn alleen toegankelijk via de hierboven genoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
Daarnaast is onze website beveiligd met een SSL-certificaat. Dit betekent dat je verbinding met de website van Merit Media B.V. is afgeschermd. Het groene slotje in de adresbalk geeft aan dat de site beveiligd is.

Jouw rechten
1. Recht op inzage
Je hebt het recht om op ieder moment inzage te vragen in de gegevens die worden geregistreerd en opgeslagen door Merit Media B.V. Stuur hiervoor een e-mail naar informatie@meritmedia.nl of neem telefonisch contact met ons op. We sturen je dan een overzicht van al je gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet of zijn ze gewijzigd? Je hebt het recht om je gegevens te laten corrigeren door Merit Media B.V. Je kunt de gegevens die we van je hebben voor de nieuwsbrief corrigeren via de betreffende link onderaan elke e-mail, of contact met ons opnemen via informatie@meritmedia.nl.

3. Recht op overdraagbaarheid
Als je overstapt op een andere leverancier of service, heb je het recht om je gegevens die worden beheerd bij Merit Media B.V. over te dragen, indien nodig. Merit Media B.V. zal je persoonsgegevens overdragen naar de andere partij.

4. Recht op verwijdering
Als je niet langer wilt dat Merit Media B.V. je gegevens registreert, heb je het recht om die gegevens te laten wissen.

5. Recht van bezwaar
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Merit Media B.V. niet op de juiste manier met je gegevens omgaat.

6. Recht op beperking van de verwerking
Als je niet meer wilt dat Merit Media B.V. je gegevens gebruikt, heb je het recht om ons daarmee te laten stoppen.
Je kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar informatie@meritmedia.nl, inclusief een kopie van je identiteitsbewijs waarop de foto, de getallen onderaan je paspoort, het identiteitsnummer en je BSN onleesbaar zijn gemaakt. We doen ons best om binnen een week te reageren.

Verplichtingen
Merit Media B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van een legitiem belang, namelijk een commercieel belang. Denk daarbij aan het aanbieden van onze producten en services via e-mail. Je gegevens worden nooit verkocht aan een externe partij. Gegevensvelden die verplicht moeten worden ingevuld, bevatten de minimaal noodzakelijke gegevens voor het leveren van services of producten. We hebben je e-mailadres bijvoorbeeld nodig voor het verzenden van de nieuwsbrief. Als je deze verplichte informatie niet geeft, kan Merit Media B.V. je de betreffende service niet leveren. Als het nodig is om de gegevens die je hebt verschaft aan Merit Media B.V. te delen met een andere partij dan een van de hierboven genoemde, bijvoorbeeld voor het leveren van een service, vragen we altijd eerst je toestemming.

Merit Media B.V. heeft het recht om je gegevens bekend te maken wanneer dat wettelijk is vereist, wanneer Merit Media B.V. moet voldoen aan een juridisch verzoek of wanneer de rechten, eigendommen of veiligheid van Merit Media B.V. moeten worden beschermd. Daarbij doen we altijd ons best om jouw recht op privacy zoveel mogelijk te beschermen. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

informatie@meritmedia.nl

Merit Media B.V.
Bredasebaan 10
4744 RZ Bosschenhoofd
085-4018444

Contact

Merit Media
Breda International Airport
Bredasebaan 10
4744 RZ Bosschenhoofd

informatie@meritmedia.nl
085-4018444

Privacyverklaring